Kvietimai

EXPO KLASTERIS

11/05/2023

Paraiškų teikimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 07 d. 17:00

Artėja paraiškų teikimo termino pabaiga, paskubėkite! Inovacijų aljansais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą, skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste.

Prioritetas – priemonės "Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje" tikslinės srities "Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas" įgyvendinimas.