ES projektų rengimas

Padidinkite savo galimybes gauti ES paramą

Mūsų žinios ir patirtis padės rasti geriausius sprendimus Jūsų idėjoms

Užtikriname sėkmingą su ES fondais susijusių projektų rengimą ir įgyvendinimą, teikiant konsultacijas ir kitą pagalbą šiose srityse:

 • Konsultacijos visose paramos gavimo srityse bendraisiais klausimais;
 • Individualios konsultacijos dėl konkretaus projekto įgyvendinimo ar atskirų jo etapų;
 • Seminarų, konferencijų apie Europos Sąjungos paramos gavimo galimybes organizavimas;
 • Galimybių studijos atlikimas.

Preliminarios paraiškos paruošimas

 • Projekto aprašymas;
 • Paraiškos paruošimas;
 • Investicinio projekto sudarymas;
 • Verslo plano sudarymas;
 • Visų kitų dokumentų parengimas.

Paraiškų rengimas

 • Atliekame galimybių studiją;
 • Paruošiame preliminarią paraišką;
 • Parengiame projekto paraišką.

Projektų administravimas

 • Formuojame/rengiame mokėjimo prašymus;
 • Organizuojame pirkimus (pirkimo dokumentų rengimas, procedūrų vykdymas, pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolė ir pan.);
 • Rengiame bei teikiame ataskaitas administruojančioms institucijoms;
 • Rengiame visus kitus reikalingus dokumentus.

Kokioms sritims skiriama ES parama?

ES struktūrinių fondų parama skiriama finansuoti ypač plačiam veiklos sričių spektrui:

 • verslui,
 • kaimo plėtrai (kaimo turizmas, amatai, žemės ūkis, miškininkystė ir t. t.),
 • mokymams,
 • įgūdžių tobulinimui,
 • kvalifikacijos kėlimui,
 • užimtumui,
 • socialinių problemų sprendimui,
 • kultūrai,
 • švietimui,
 • moksliniams tyrimams,
 • technologinei plėtrai,
 • inovacijoms,
 • informacinės visuomenės kūrimui ir plėtrai,
 • aplinkosaugai,
 • energetikai,
 • sveikatos priežiūrai,
 • transportui,
 • turizmui.

Kas gali pretenduoti į ES paramą?

Primename, kad į ES struktūrinių fondų paramą pretenduoti gali:

 • Pavieniai asmenys: ūkininkai, kaimo gyventojai, mokslininkai, tyrėjai ir visi kiti;
 • Privatūs juridiniai asmenys: profesinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės, kooperatinės bendrovės, ūkinės bendrijos, žemės ūkio ir kitos bendrovės;
 • Viešieji juridiniai asmenys: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, profesinės sąjungos, savivaldybių biudžetinės įstaigos, savivaldybių įmonės, valstybės biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir bendrijos, visuomeninės ir kitos organizacijos.

Norite dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?