ES projektai

Plėtokite savo verslą ir projektus

Padedame sėkmingai įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas

Greitai

Paruošiame visus dokumentus per trumpą laiką, pateikiame paraiškas be vilkinimo

Maksimaliai naudingai

Pateikiame geriausius pasiūlymus atsižvelgiant į Jūsų veiklos sritį arba idėją

Mažesnėmis sąnaudomis

Padedame sumažinti Jūsų verslo arba projekto sąnaudas pritraukiant ES finansavimą


Pasinaudokite galimybėmis, kurias suteikia ES struktūrinių fondų parama. 

Tai puiki priemonė gauti lėšų:

  • moderniai įrangai
  • darbo priemonių tobulinimui ir įsigijimui
  • kvalifikacijos kėlimui
  • inovatyvių, tarptautinių projektų įgyvendinimui
  • naujų idėjų įgyvendinimui.  

Europos Sąjungos fondų paramos galimos sritys

ES parama gali pasinaudoti įvairią veiklą vykdantys verslo subjektai
ir fiziniai asmenys

Verslas

Suteikiama galimybė mūsų šalies verslo atstovams lygiomis teisėmis konkuruoti ES rinkoje ir įgyvendinti savo iniciatyvas. Gauta parama galima padengti net nuo 50 iki 80 proc. planuojamo projekto vertės.

Kaimas

Mūsų regionų gyventojai ir bendrovės jau gali dirbti efektyviau, pagilinti žinias, pagerinti gyvenimo sąlygas bei įsidiegti naujoves. Šiuo metu parama kaimui Lietuvoje skirstoma pagal ilgą ir platų priemonių sąrašą.

Turizmas

Prisidedama prie Lietuvos turizmo kūrimo, plėtros ir infrastruktūros gerinimo bei apsaugoma šalies kultūros paveldo objektai.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 

Palaikomi moksliniai tyrimai, inovacijos, naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimas, kad įmonės įgytų konkurencinį pranašumą, užmegztų ryšius su tarptautiniais partneriais.

Švietimas ir mokslas 

Remiamas MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas, finansuojamos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų programos. Didelis priemonių sąrašas suteikia galimybę užmegzti ir plėtoti tarptautinius ryšius ir pritraukti užsienio investicijas.

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Plečia Lietuvos verslo ir valstybės įstaigų galimybes vystyti savo veiklą užsienyje ir pritraukti papildomas investicijas. Priemonės finansuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su mokymais, esamų produktų adaptavimu ir naujų kūrimu, apima tarptautinių ekspertų paslaugas ir asmeninį mobilumą.

Kuo mes galime Jums padėti?

ES projektų rengimui ir įgyvendinimui reikalingos specifinės žinios, gebėjimai bei patirtis.

Kvalifikuoti "Konsultacijos verslui" specialistai padeda:

  • įvertinti galimybes gauti ES paramą
  • paruošti visus reikiamus dokumentus
  • išvengti galimų nesusipratimų ir klaidų, siekiant gauti ES paramą
    bei įsisavinant gautas lėšas. 

Kartais ir maža klaida gali nulemti neigiamą atsakymą, todėl "Konsultacijos verslui" dirba siekiant užtikrinti sėkmingą projekto valdymą. 

Pasirinkite dominančią sritį

Dirbame su ES projektais ir viešaisiais pirkimais