2023 VVG priemonės

2023 m. Vietos veiklos grupių (VVG) finansavimo kvietimai

Vietos veiklos grupė (VVG) - tai rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra.

VVG finansavimo kvietimų tvarkaraštis!

Kvietimai skirti verslo pradžiai ar plėtrai, socialinėms iniciatyvoms, krašto kultūros puoselėjimui ar infrastruktūrai. Skirtinguose regionuose - skirtingi kvietimai, kurie priklauso nuo gyventojų ir teritorijos vystymosi poreikių.


Alytaus VVG 

VPS priemonės "Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra"

VPS priemonė "Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas"

Priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (Euri lėšos)

Akmenės VVG 

Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2023-04-14 iki 2023-05-22

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2023-04-14 iki 2023-05-22

Bendruomeniškumo skatinimas

Paraiškų teikimas 2023-01-30 iki 2023-02-28

Kaimo gyventojų švietimas

Paraiškų teikimas 2023-01-30 iki 2023-02-28

Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2023-05-02 iki 2023-05-31

Biržų VVG

Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti


 • Paraiškų teikimas 2023-01-09 iki 2023-02-13

Dzūkijos VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2023-02-01 iki 2023-03-03

Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2023-02-01 iki 2023-03-03

Sumanaus kaimo kūrimas

 • Paraiškų teikimas 2023-02-01 iki 2023-03-03

Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

 • Paraiškų teikimas 2023-02-01 iki 2023-03-03

Elektrėnų VVG

Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2023-04-03 iki 2023-05-08

Ignalinos VVG

Informacija ruošiama

Joniškio VVG

VPS priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"


 • Paraiškų teikimas 2023 01 20 iki 2023 02 20

VVG ,,Nemunas" (Jurbarko rajonas)

Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas nuo 2023 02 01 iki 2022 03 03

Kaišiadorių VVG

Informacija ruošiama

Kauno VVG

Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui (Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas)

 • Paraiškų teikimas 2023 04 11 iki 2023 05 19

Kelmės krašto VVG

Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 01

Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 01

Kėdainių VVG

VPS priemonė "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas"

 • Paraiškų teikimas 2022 12 12 iki 2023 01 31

VPS priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 12 12 iki 2023 01 31

VPS priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

 • Paraiškų teikimas 2022 12 12 iki 2023 01 31

Kretingos VVG

Informacija ruošiama

Kupiškio VVG

Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje

 • Paraiškų teikimas 2022 m. gruodis - 2023 m. sausis

Marijampolės VVG

Informacija ruošiama

Molėtų VVG

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2023 01 02 iki 2023 02 09

Sumanus kaimo vietovių vystymas

 • Paraiškų teikimas 2023 02 06 iki 2023 03 10

VVG ,,Pagėgių kraštas"

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių


 • Paraiškų teikimas 2022 12 05 iki 2023 01 13

Pakruojo VVG

Sumanus kaimas - sumanus turizmas

 • Paraiškų teikimas 2023 03 13 iki 2023 04 28

Panevėžio VVG

NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra


 • Paraiškų teikimas 2023 03 01 iki 2023 04 21

Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas

 • Paraiškų teikimas 2023 03 01 iki 2023 04 21

Pasvalio VVG

Informacija ruošiama

Plungės VVG

Informacija ruošiama

Radviliškio VVG "Radviliškio lyderis"

Informacija ruošiama

Raseinių VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 06

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI lėšomis)

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 06

Rokiškio VVG

Priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama verslui pradėti"

 • Preliminarus paraiškų teikimas - pirmasis 2023 m. pusmetis

Šiaulių VVG

Sumanių kaimų kūrimas

 • Paraiškų teikimas 2023 03 01 iki 2023 04 17

Šiaurės vakarų VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 12 01 iki 2023 01 16

Bandomieji sumanūs kaimai

 • Paraiškų teikimas 2023 02 10 iki 2023 04 07

Šilalės VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2023 01 16 iki 2023 02 20

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2023 01 16 iki 2023 02 20

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse, skatinant aplinkos apsaugos ir klimato kaitos švelninimą

 • Paraiškų teikimas 2023 01 16 iki 2023 02 20

Šilutės VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 12 15 iki 2023 02 15

Parama sumanių kaimų vietos projektams

 • Paraiškų teikimas 2023 03 01 iki 2023 04 14

Širvintų VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 12 05 iki 2023 01 23

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 12 05 iki 2023 01 23

NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO)

 • Paraiškų teikimas 2022 12 05 iki 2023 01 23

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)

 • Paraiškų teikimas 2022 12 05 iki 2023 01 23

Švenčionių VVG

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą


 • Paraiškų teikimas 2023 02 06 iki 2022 03 10

Ukmergės VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti
 • Paraiškų teikimas 2023 02 13 iki 2023 03 16

Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

 • Paraiškų teikimas 2023 02 13 iki 2023 03 16

Utenos regiono VVG

Priemonė "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai"

Priemonė "Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą"

Priemonė "Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone"

 • Paraiškų teikimas 2023 02 06 iki 2023 03 06

Priemonė "Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas"

 • Paraiškų teikimas 2023 10 02 iki 2023 11 07

Priemonė "Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone"

 • Paraiškų teikimas 2023 04 24 iki 2023 05 25

Varėnos VVG

VPS priemonės "Parama verslo pradžiai ir plėtrai" veiklos sričiai "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti"

 • Paraiškų teikimas 2020 01 12 iki 2013 02 28

VPS priemonė "Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui"

 • Paraiškų teikimas 2023 04 30 iki 2023 06 12

VPS priemonė "Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui"

 • Paraiškų teikimas 2023 04 30 iki 2023 06 12

Vilkaviškio krašto VVG

NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 31

Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse veiklos sritis "Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės užimtumui ir turizmui"

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 31

Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti'' (EURI lėšomis)

 • Paraiškų teikimas 2023 02 01 iki 2023 03 31

Vilniaus rajono VVG

VPS priemonė "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui pradėti"

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 01

VPS priemonės "Investicijos į materialųjį turtą"veiklos srities "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai"

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 01

"Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas "

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 01