EKOLOGIŠKAS ŪKININKAVIMAS (2023 M.)

07/04/2023

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-04-17 iki 2023-06-20

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus ūkininko reikalavimus.

Poreikiai:
-taikyti technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir didinančias organinės anglies kiekį dirvožemyje;
-taikyti žemės ūkio praktikas, kurios stabdytų dirvožemio eroziją, ypač dirbamuose šlaituose;
-mažinti tręšimą mineralinėmis trąšomis ir amoniako emisijas, taikant mėšlo tvarkymo technologijas;
-gerinti paviršinio vandens kokybę, ypač rizikos vandenų teritorijose;
-gerinti biologinės įvairovės būklę naudmenose, taikant tvarias žemės ūkio praktikas;
-skatinti saugių, ekologiškų, aukštos ir išskirtinės kokybės produktų vartojimą ir sveiką mitybą;
-skatinti ūkiuose taikyti integruotas kenksmingųjų organizmų kontrolės praktikas;
-skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus prisiimti aukštesnius gyvūnų gerovės standartus.

Remiama veikla: ekologinis ūkininkavimas, kuriame taikomi Reglamente (ES) Nr. 2018/848 apibrėžti metodai.

Kvietimui teikti paraiškas 2023 metais skirta 52 015 307 eurų paramos suma.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt