KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI MOKSLINES IŠVYKAS Į ISLANDIJĄ, LICHTENŠTEINĄ AR NORVEGIJĄ

20/04/2023

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Moksliniai tyrimai" dvišalio bendradarbiavimo fondo.

Minimalus kvietimo biudžetas – 50 000 Eur.

Kvietimo pobūdis – nuolatinis kvietimas.

Paraiškų teikimo pabaiga – kai baigsis kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas gali teikti tyrėjas kartu su Lietuvos vykdančiąja institucija, kurie teikė paraišką Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m. konkursui ir finansavimo negavo.

Remiamos veiklos: Mokslinių išvykų į valstybes donores, įvykusių ar įvyksiančių nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2024 m. birželio 1 d., išlaidų kompensavimas.

Bendra mokslinės išvykos trukmė – neilgesnė nei 5 kalendorinės dienos.

Tyrėjas pas tą patį partnerį gali vykti tik vieną kartą.

Lėšos mokslinės išvykos išlaidoms kompensuoti skiriamos, jei paraiška atitinka administracinio vertinimo kriterijus. Su pareiškėjais, kurių paraiškos bus pripažintos finansuotinomis, sutartys nesudaromos.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt