ERASMUS+ INOVACIJŲ ALJANSAI

30/03/2023

Artėja paraiškų teikimo termino pabaiga, paskubėkite! Inovacijų aljansais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą, skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste.

Inovacijų aljansus sudaro:
1 dalis: Švietimo ir įmonių aljansai
2 dalis: Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. gegužės 3 d. 18 val. Lietuvos laiku

Tinkami pareiškėjai abiem dalims privalo būti:
-viešos arba privačios organizacijos;
-įsteigti ES valstybėje narėje arba su Programa asocijuotoje trečiojoje šalyje.

Programoje kaip visateisės partnerės, bet ne kaip koordinatorės taip pat gali dalyvauti trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, įsteigtos organizacijos.

Projektų trukmė:
-24 arba 36 mėnesiai švietimo ir įmonių aljansams (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas);
-48 mėnesiai sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansams (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Į švietimo ir įmonių aljansus turi būti įtraukta bent viena toliau nurodyta veikla (sąrašas nebaigtinis):
-Inovacijų skatinimas Iniciatyvumo ir verslumu grindžiamo mąstymo, gebėjimų ir įgūdžių ugdymas
-Žinių sklaidos ir mainų skatinimas aukštojo mokslo, profesinio mokymo, įmonių ir mokslinių tyrimų srityje
-Atsparumo didinimo, rinkos poreikių ir naujų profesijų nustatymas

Į sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansus turi būti įtraukta bent viena toliau nurodyta veikla (sąrašas nebaigtinis):
-Strateginio požiūrio į sektorių bendradarbiavimą įgūdžių srityje įgyvendinimas
-Europos sektorinių sutartinių svarbiausių mokymo planų ir programų rengimas

Prireikus reikalaujama, kad inovacijų aljansai taikytų ES masto įrankius ir priemones, pavyzdžiui, EKS, ESCO, "Europass" (įskaitant Europos skaitmeninius mokymosi kredencialus), EQAVET ir ESG. Jei pasiūlymuose siūloma, pavyzdžiui, kurti praktikos bendruomenes arba bendradarbiavimui skirtas interneto svetaines, atitinkamais atvejais jie turėtų būti grindžiami esamomis interneto platformomis, pavyzdžiui, Mokyklinio ugdymo platforma, EPALE arba EPALE profesinio mokymo specialistų bendruomene19 , ir jomis turėtų būti naudojamasi.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt