VERSLO PRADŽIA

04/04/2023

Paraiškų teikimo terminas: iki 2023-07-31 17:00 val.

Galimi pareiškėjai:
-verslo inkubatoriai;
-verslo centrai;
-skaitmeninių inovacijų centrai;
-bendradarbystės centrai "Spiečius" (viešoji įstaiga Inovacijų agentūra).

Projekto partneriai – savivaldybės.

Galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai, išskyrus startuolius.

Remiama veikla: skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą.

Poveiklė: kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų "Spiečius" potencialą. Vykdyti mentorystės programas, skirtas vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas. Teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 800 000 Eur, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 170 000 Eur.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu  info@konsultacijosverslui.lt