PARAMA GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOMS VAISIŲ IR DARŽOVIŲ SEKTORIUJE (2023 M.)

30/05/2023

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-06-01 iki 2023-06-30

Galimi pareiškėjai: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pripažinta vaisių ir daržovių gamintojų organizacija.

Remiama veikla: pagal priemonę parama teikiama pripažintų vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų įgyvendinamoms ir patvirtintoms 3–5 metų veiksmų programoms finansuoti.

Kvietimo biudžetas: 750 000 Eur paramos lėšų

Paramos dydis:
-Parama teikiama negrąžintinos subsidijos forma, kompensuojant pripažintos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos faktiškai patirtas tinkamas finansuoti išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio.
-Parama negali viršyti 50 proc. arba 60 proc. faktinių veiksmų programos išlaidų, arba 80 proc. ir 100 proc. atskirų veiksmų programos išlaidų, tačiau negali būti didesnė nei 4,1 proc. pripažintos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės. Šis procentinis dydis gali būti padidintas iki 4,6 proc.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu  info@konsultacijosverslui.lt