PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (2023 M.)

25/04/2023

Paraiškų teikimas: nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

Pagal veiklos sritį remiama veikla:-žemės ūkio produktų gamyba;-žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiuo paraiškų teikimo etapui skirta:
-pieninės galvijininkystės sektoriui - 5 500 000 Eur paramos lėšų;
-Kitiems sektoriams - 10 729 404 Eur paramos lėšų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt