EXPO KLASTERIS

11/05/2023

Paraiškų teikimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 07 d. 17:00

Remiama veikla: į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai: klasterio koordinatoriai, jais gali būti:
-viena iš klasterio įmonių – MVĮ;
-verslo asociacija;
-prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Galimi partneriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti – 320 000,00 Eur

Finansuojamoji dalis – iki 85 proc./50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų priklausomai nuo išlaidų kategorijos.

Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) – ne mažiau 15 proc./ 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų priklausomai nuo išlaidų kategorijos.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt