INOCONNECT (PRIVATUS SEKTORIUS)

12/04/2023

Paraiškų teikimo terminas: iki 2023-05-31 17:00 val.

Galimi pareiškėjai – MVĮ.

Projekto partneriai – negalimi.

Remiama veikla: Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose" (poveiklės – "Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus (Sostinės regionas) ir "Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus" (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Siekiant stiprinti verslo pozicijas tarptautinėse vertės grandinėse, bus skatinama MVĮ tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000,00 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10 000,00 eurų.

Finansavimo intensyvumas:
-iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Sostinės regione;
-iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas veiklą vykdo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Kvietimui teikti paraiškas skirta 300 000,00 € paramos suma.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt