PARAMA BITININKYSTEI (2023 M.)

09/05/2023

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-05-02 iki 2023-05-30

Remiama veikla:
-švietimas, mokymas ir techninė parama
-bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija
-moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje
-bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena
-medaus ir kitų bičių produktų tyrimai

Galimi pareiškėjai:
Pagal priemonę "Švietimas, mokymas ir techninė parama" – juridiniai asmenys.
Pagal priemonės "Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija":
-veiklą dėl bičių šeimų atnaujinimo (bičių motinų įsigijimas, parodomojo bityno kūrimas, duomenų bazės naudojimosi paslauga) – fiziniai asmenys; duomenų bazės naudojimosi paslauga – juridiniai asmenys;-veiklą dėl bitininkavimo inventoriaus įsigijimo – fiziniai asmenys;
-veiklą dėl bičių ligų prevencijos – juridiniai asmenys.
Pagal priemonę "Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje" – mokslo ir studijų institucijos.
Pagal priemonės "Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena":
-veiklą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo – mokslo ir studijų institucijos;
-veiklą dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo – juridiniai asmenys.
Pagal priemonę "Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai" – fiziniai ir juridiniai asmenys.

Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 099 565 Eur. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu  info@konsultacijosverslui.lt