PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ (2023 M.)

27/04/2023

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:
✔didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą;
✔skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą;
✔diegti inovacijas, naujus technologinius procesus;
✔vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.

Remiama veikla:
✔ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas;
✔kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Paramos gali kreiptis:
✔juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
✔juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimamos.

Paramos biudžetas – 36 945 314 Eur paramos lėšų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt