Kvietimai

Prioritetas – priemonės "Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje" tikslinės srities "Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas" įgyvendinimas.

Priemonės prioritetas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

INOBRANDA

28/02/2023

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. I ketvirtis

EUROSTARS 4

21/02/2023

"Eurostars" yra didžiausia tarptautinė finansavimo programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms bendradarbiauti MTEP projektuose, kuriuose kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos komercializavimui.

Švietimo ir įmonių aljansai yra tarpvalstybiniai, struktūruoti ir rezultatais grindžiami projektai, kuriuose partneriai siekia bendrų tikslų ir bendradarbiauja skatindami inovacijas, naujus įgūdžius, iniciatyvumą ir verslumu grindžiamą mąstymą.

Perspektyviniai projektai - didelio masto projektai, kuriais siekiama nustatyti, kurti, testuoti ir (arba) įvertinti novatoriškus (politikos) metodus, turinčius potencialo būti integruotiems ir taip pagerinti švietimo ir mokymo sistemas.