SUSISIEKIMO INOVACIJŲ SKATINIMAS

02/03/2023

Pažangos priemonė skirta didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą.

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. gegužės 31 d. 18:00

Finansuojamos projektų veiklos: Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas

Galimi pareiškėjai:
-Privatūs juridiniai asmenys
-Mokslo ir studijų institucijos

Galimi partneriai:
-Privatūs juridiniai asmenys
-Mokslo ir studijų institucijos
-Biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos (šiems juridiniams subjektams finansavimas neskiriamas)

Projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 dienos.

Finansavimo taisyklės:
-Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – iki 30 000 Eur;
-Finansuojamoji dalis negali viršyti 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt