ŠVEDIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO FONDO KVIETIMAS (2023 M.)

07/03/2023

Kviečiame teikti paraiškas dėl projektų, kelionių ir žiniasklaidos dotacijų, kurios prisideda prie jaunų žmonių ryšių stiprinimo tarp Švedijos ir Lietuvos.

Projektų paraiškų teikimo terminas – iki 2023-04-01.

Finansavimas skiriamas pagal šiuos prioritetus:
-Projektas turėtų skatinti ir stiprinti Švedijos ir Lietuvos ryšius.
-Pirmenybė teikiama projektams, kurių tikslinė auditorija yra mažai žinių apie Švediją/Lietuvą turinčios ar jų visai neturinčios bendruomenės.
-Kiti kriterijai: projekto originalumas, kultūriniai tikslai, turinys, įgyvendinamumas, metodai ir tikslinės grupės.

Paraiškas gali teikti individualūs asmenys, organizacijos ar įstaigos.

Didžiausia vienam projektui skiriama finansinė parama – 5 000 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – vieneri metai nuo jo pradžios.

Reikalingi partneriai Švedijoje.

Esame pasirengę Jums padėti teikiant paraišką ir ieškant partnerių! Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt