ERASMUS+ ŠVIETIMO IR ĮMONIŲ ALJANSAI

14/02/2023

Švietimo ir įmonių aljansai yra tarpvalstybiniai, struktūruoti ir rezultatais grindžiami projektai, kuriuose partneriai siekia bendrų tikslų ir bendradarbiauja skatindami inovacijas, naujus įgūdžius, iniciatyvumą ir verslumu grindžiamą mąstymą.

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. gegužės 3 d. 18 val. Lietuvos laiku

Į švietimo ir įmonių aljansus turi būti įtraukta bent viena toliau nurodyta veikla (sąrašas nebaigtinis):
-Inovacijų skatinimas
-Iniciatyvumo ir verslumu grindžiamo mąstymo, gebėjimų ir įgūdžių ugdymas
-Žinių sklaidos ir mainų skatinimas aukštojo mokslo, profesinio mokymo, įmonių ir mokslinių tyrimų srityje
-Atsparumo didinimo, rinkos poreikių ir naujų profesijų nustatymas

Pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) turi būti:
-Viešosios arba privačiosios organizacijos
-Aukštojo mokslo ir studijų institucijos
-Profesinio mokymo paslaugų teikėjai
-Profesinio mokymo paslaugų teikėjų tinklai
-Mažosios ir vidutinės arba didelės įmonės (įskaitant socialines įmones)
-Mokslinių tyrimų institutai
-Nevyriausybinės organizacijos
-Vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens valstybinės įstaigos, švietimo
-Mokymo ir jaunimo srityse veikiančios organizacijos
-Tarpininkai, atstovaujantys švietimo, mokymo arba jaunimo organizacijoms arba įmonėms
-Akreditavimo, sertifikavimo, pripažinimo ar kvalifikacijos įstaigos, prekybos
-Pramonės ar darbo rūmai, amatų rūmai
-Europos ar nacionaliniai socialiniai partneriai
-Ligoninės ar kitos priežiūros, įskaitant ilgalaikę priežiūrą
-Institucijos, institucijos, atsakingos už švietimą ir mokymą arba užimtumą regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu
-Užimtumo tarnybos
-Nacionaliniai statistikos biurai
-Ekonominės plėtros agentūros
-Sektorių arba profesinės asociacijos
-Sektorių įgūdžių tarybos, įstaigos
-Teikiančios profesinio orientavimo, profesinio konsultavimo, informavimo ir įdarbinimo paslaugas.

Švietimo ir įmonių aljansai turi apimti:
- bent 4 ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes,
- turėti bent 8 pareiškėjus (koordinatorių ir visateisius partnerius).

Į konsorciumą kaip pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) turi būti įtraukti bent 3 darbo rinkos dalyviai (įmonės, bendrovės arba atstovaujamosios organizacijos tarpininkės, pavyzdžiui, rūmai, profesinės sąjungos arba profesinės asociacijos) ir bent 3 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai (profesinio mokymo ir aukštojo mokslo ir studijų institucijos).

Projektai paprastai turėtų trukti 24 arba 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra:
-1 mln. EUR (2 metų trukmės projektai)
-1,5 mln. EUR (3 metų trukmės projektai)

Reikia daugiau informacijos ar konsultacijos? Kreipkitės el. paštu  info@konsultacijosverslui.lt