EUROSTARS 4

21/02/2023

"Eurostars" yra didžiausia tarptautinė finansavimo programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms bendradarbiauti MTEP projektuose, kuriuose kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos komercializavimui.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-02-10 iki 2023-04-13

Programos tikslas: skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Remiama veikla: taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Projekto trukmė - 36 mėnesiai arba trumpesnė.

Galimi partneriai:
-mokslo ir studijų institucijos;
-įmonės (mažos, vidutinės, didelės);
-tyrimo institutai.

Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip du nesusiję dalyviai (juridiniai asmenys), iš skirtingų "Eurostars 4" programos valstybių narių, bent viena iš jų turi būti Europos Sąjungos valstybės narė arba Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos "Europos Horizontas" asocijuota narė. Projektą koordinuoja inovatyvi MVĮ iš "Eurostars 4" programos valstybės narės.

Didžiausia finansavimo suma - 300 000 eurų vienam projektui.

Reikia daugiau informacijos ar konsultacijos? Kreipkitės el. paštu info@konsultacijosverslui.lt