ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS (2022 M.)

01/07/2022

Priemonės tikslinė sritis - pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022-01-03 iki 2022-12-30.

Paramos gali kreiptis aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Remiamos veiklos:
-kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
-įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
-metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų: ekologiškų produktų gamybos sistema; ES pripažintų produktų gamybos sistema; išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.

Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:
ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams - 2 998 Eur;
ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams - 2 776 Eur;
NKP kokybės sistemos dalyviams - 2 895 Eur.