VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (PARENGIAMOJI PARAMA (TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ INICIJAVIMAS) (2022 M. III)

27/10/2022

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Remiama veikla:
-tarptautiniams vietos veiklos grupės (VVG) bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pasirengimas;
-teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.

Tinkami pareiškėjai:
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.

Paramos dydis ir intensyvumas:
Parama vienam projektui negali viršyti 3 000 Eur su PVM.
Paramos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt