VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (2023 M. I)

19/01/2023

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-02-01 iki 2023-04-03

Parama teikiama:

Teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui, kurio pobūdis:
-investicijos į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai);
-investicijos į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą;
-ekonominės veiklos vykdymas.

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui pasirengti (techninė parama) ir tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti.

Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.

Paraiškų rinkimo etapui skirta 1 604 411 Eur paramos lėšų.

Paramos dydis ir intensyvumas:
-Parama vienam projektui negali viršyti 3 000 Eur su PVM. Paramos intensyvumas - iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ("Techninė parama").
-Parama vienam projektui negali viršyti 100 000 Eur su PVM. Paramos intensyvumas - iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ("Tarptautinis bendradarbiavimas").
-Parama vienam projektui negali viršyti 100 000 Eur su PVM. Paramos intensyvumas - iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ("Teritorinis bendradarbiavimas").

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt