VANDENILIO GAMYBA IR PANAUDOJIMAS

15/11/2022

Priemonės tikslas - diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms.

Paraiškų teikimo terminas: iki 2023-01-31

Remiama veikla: Vandenilio gamyba ir panaudojimas

Tinkami pareiškėjai: Paramos gali kreiptis juridiniai asmenys

Paramos dydis: 20 mln. €

Paramos intensyvumas iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos dydis vienam projektui negali viršyti daugiau kaip 6 mln. €

Projekto vykdytojas turi užtikrinti investicijų tęstinumą, t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą, vykdytojai per 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt