TIESIOGINĖS IŠMOKOS ŪKININKAMS (2022 M.)

28/04/2022

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal priemones "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas", "Ekologinis ūkininkavimas", "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", "Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos", "Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas".


Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022-04-19 iki 2022-06-14. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2022-07-08, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc.

Tinkami pareiškėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Kvietimo biudžetas:

➢ Kvietimui teikti paraiškas pagal priemonę "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" 2022 m. skirta 46 697 239 eurų paramos suma;

➢ Kvietimui teikti paraiškas pagal priemonę "Ekologinis ūkininkavimas" 2022 m. skirta 68 241 428 eurų paramos suma;

➢ Kvietimui teikti paraiškas pagal priemonę "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" 2022 m. skirta 44 928 413 eurų paramos suma;

➢ Kvietimui teikti paraiškas pagal KPP priemonę "Su NATURA 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" 2022 m. skirta 4 396 553 eurų paramos suma;

➢ Kvietimui teikti paraiškas pagal KPP priemonę "Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas" 2022 m. skirta 1 593 999 eurų paramos suma.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar.