ŠVEDIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO FONDO KVIETIMAS

21/03/2022

Kvietimas teikti paraiškas dėl projektų, kelionių ir žiniasklaidos dotacijų, kurios prisideda prie jaunų žmonių ryšių stiprinimo tarp Švedijos ir Lietuvos.

Projektų paraiškų teikimo terminas - iki 2022-04-01.

Finansavimas skiriamas pagal šiuos prioritetus:

- Projektas turėtų skatinti ir stiprinti Švedijos ir Lietuvos ryšius;

- Pirmenybė teikiama projektams, kurių tikslinė auditorija yra mažai žinių apie Švediją/Lietuvą turinčios ar jų visai neturinčios bendruomenės;

- Kiti kriterijai: projekto originalumas, kultūriniai tikslai, turinys, įgyvendinamumas, metodai ir tikslinės grupės.

Paraiškas gali teikti individualūs asmenys, organizacijos ar įstaigos.

Didžiausia vienam projektui skiriama finansinė parama - 5 000 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė - vieneri metai nuo jo pradžios.

Reikalingi partneriai Švedijoje.