RUSIJOS KARINĖS AGRESIJOS PRIEŠ UKRAINĄ NEIGIAMO POVEIKIO MAŽINIMAS (2022 M.)

02/12/2022

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022-12-05 iki 2023-01-05.

Priemonės tikslas: žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

Paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas:
-vykdantis akvakultūros veiklą, įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, kuriam suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas; vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse arba (ir) individualias žvejybos galimybes;
-vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turintis perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
-vykdantis verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
-turintis verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.

Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Remiama veikla: Žvejybos ir akvakultūros sektoriaus veiklos vykdytojų prarastų pajamų arba papildomų išlaidų, kurias jie patyrė dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą keliamų rinkos trikdžių ir jos poveikio žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinei, kompensavimas.

Šiam paraiškų pateikimo etapui skirta 4 mln. Eur paramos lėšų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt