PROGRAMA „EUROPOS HORIZONTAS“ 2021-2027 m.

03/05/2022

Programa "Europos horizontas" siekiama skatinti ekonomikos augimą, prekybą ir investicijas bei sukurti reikšmingą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai.

Veiklos sritys: Aukšto lygio mokslas Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas Inovatyvi Europa

Programos tikslai:
-Padidinti programos poveikį ir įgyvendinti šiuos ES strateginius prioritetus: atkurta ekonomika, įvykdytos žalioji ir skaitmeninė pertvarkos, sprendžiami pasauliniai uždaviniai siekiant gerinti kasdienio gyvenimo kokybę;
-Padidinus investicijas į aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir pažangiausius mokslinius tyrimus stiprinti ES mokslą ir technologijas;
-Remti ES pramonės konkurencingumą ir inovacijų veiksmingumą;
-Gerinti tyrėjų galimybes naudotis kompetencija visoje Europoje, kad būtų skatinamas dalyvavimas ir bendradarbiavimas.

Partneriai: Programa remia Europos partnerystes, kuriose ES, nacionalinės valdžios institucijos ir (arba) privatus sektorius kartu įsipareigoja remti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos programos kūrimą ir įgyvendinimą.

Programos biudžetas: 95,5 mlrd. EUR. Šią sumą sudaro 5,4 mlrd. EUR, gautų iš priemonės "NextGenerationEU" ekonomikos atsigavimui ir ES atsparumui ateityje didinti, ir papildomi 4,6 mlrd. EUR.