PARAMA VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI

14/07/2022

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER programa" veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022-06-01 iki 2022-07-29.

Remiamos veiklos:
-tarptautiniams vietos veiklos grupės (VVG) bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pasirengimas;
-teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.

Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.

Parama vienam projektui negali viršyti 3 000 Eur su PVM.

Paramos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt