PARAMA PROFESINIAM MOKYMUI IR ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI (2022 M.)

30/08/2022

Prasidėjus mokslo metams, nuo rugsėjo 1 d. priimamos mokymo įstaigų paraiškos dėl paramos profesiniam mokymui vykdyti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31.

Priemonės prioritetai:
-skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; -visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
-skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
-atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;
-skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos; juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Remiama veikla: mokymo kursų organizavimas pagal neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur su PVM.

Paramos intensyvumas - 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).