PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI (2022 M.)

19/05/2022

Kvietimas teikti paraiškas pagal Priemonę "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui".

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022-06-01 iki 2022-07-29.

Priemonės prioritetai:
-palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas;
-kartų kaitos lengvinimas.

Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
-yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
-turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
-pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Remiamos veiklos:
-žemės ūkio produktų gamyba;
-prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Paramos dydis: Didžiausias išmokos dydis - 40 000 Eur. Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.