PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2022 M. III)

21/07/2022

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklą "Parama investicijoms į žemės ūkio valdas".

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-08-01 iki 2022-09-30.

Priemonės prioritetai: visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Paramos gali kreiptis:
-fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
-juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Remiamos veiklos:
-žemės ūkio produktų gamyba;
-prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Finansinės priemonės (lengvatinės paskolos sąlygos):
-Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.
-Ilgiausias paskolos laikotarpis - 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma - ne didesnė kaip 1,3 proc.
-Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.

Lengvatinės paskolos teikiamos laikantis Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt