PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2022 M. II EURI)

06/04/2022

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį "Parama investicijoms į žemės ūkio valdas".

Paraiškų priėmimas: nuo 2022-04-19 iki 2022-05-18

Tikslinės sritys: modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą; didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos; skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Remiami žemės ūkio sektoriai: pieninė galvijininkystė; kiaulininkystė; paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą; sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t.t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui): 1 500 000 Eur, taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose; 2 000 000 Eur, taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose); 2 000 000 Eur taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos).

Paramos intensyvumas: finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. atsižvelgiant į tam tikras nuostatas.