PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ (2022 M. II)

23/08/2022

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą finansuoti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities "Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą".

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31.

Priemonės prioritetai:
-didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
-skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Paramos gali kreiptis:
-juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
-juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Remiama veikla:
-vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
-augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-kitų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-šalutinių gyvūninių produktų, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt