NAUJAS TARPTAUTINĖS PROGRAMOS "EUROSTARS" KVIETIMAS

12/07/2022

Mažos ir vidutinės Lietuvos įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, kviečiamos teikti paraiškas ir dalyvauti tarptautinėje inovacijų programoje "Eurostars". Ji suteikia galimybę įmonėms įgyvendinti tarptautinius projektus, kuriant naujus, didelį komercinį potencialą turinčius produktus, paslaugas ar technologijas.

Programos tikslas - skatinti MVĮ kurti inovatyvius produktus, paslaugas ir technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-07-13 iki 2022-09-15.

Jūsų projekto konsorciumas privalo turėti novatorišką MVĮ vadovaujančiame vaidmenyje, tačiau jame taip pat gali būti kitų tipų organizacijos, pvz., didelės įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos ir kt.

Paraiška privalo atitikti septynis tinkamumo kriterijus:
-Projekto konsorciumui vadovauja novatoriška MVĮ iš Eurostars šalies.
-Projekto konsorciumą sudaro bent du vienas nuo kito nepriklausomi subjektai.
-Projekto konsorciumą sudaro subjektai iš mažiausiai dviejų dalyvaujančių šalių, iš kurių bent viena organizacija yra iš ES arba "Europos horizonto" asocijuotos šalies.
-Dalyvaujančių šalių MVĮ biudžetas (neįskaitant subrangos) sudaro 50% ar daugiau visų projekto išlaidų.
-Nė vienas dalyvis ar šalis nėra atsakingas už daugiau nei 70% projekto biudžeto.
-Projekto trukmė yra 36 mėnesiai ar trumpesnė.
-Projekte išskirtinis dėmesys skiriamas civilinėms programoms.

Kviečiame susisiekti su mumis ir sužinoti, koks finansavimas yra prieinamas jūsų organizacijai.