MVĮ ATSIGAVIMAS

06/10/2022

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę "Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui".

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-11 iki 2023-02.

Galimi pareiškėjai:
-labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo;
-pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje, 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc.

Kvietimo biudžetas: 2,5 mln. Eur paramos lėšų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000 eurų.

Paramos intensyvumas: iki 50 porc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt