MTEP IR PATENTAVIMO VYKDYMAS PRADEDANTIEMS INOVATORIAMS (INOSTARTAS)

27/09/2022

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „MTEP ir patentavimo vykdymas pradedantiems inovatoriams“ (INOSTARTAS). 

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. lapkritis.

Remiamos veiklos:
-bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant,
-skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas,
-ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba,
-produktų parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų regione).

Galimi pareiškėjai: MVĮ (pradedantys inovatoriai).

Kvietimo biudžetas: 1,8 mln. eurų.

Didžiausia galima finansavimo suma: 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: Iki 85 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt