MTEP IR PATENTAVIMO VYKDYMAS PAŽENGUSIEMS INOVATORIAMS (INOPAŽANGA)

29/09/2022

Kvietimas teikti paraiškas pagal kvietimą „MTEP ir patentavimo vykdymas pažengusiems inovatoriams“ (INOPAŽANGA).

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. sausis.

Remiamos veiklos:
-bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant,
-skatinamas intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas,
-ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba,
-produktų parengimas rinkai.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės), didelės įmonės, veikiančios Vidurio ir Vakarų regionuose.

Kvietimo biudžetas: 20 mln. Eur.

Didžiausia galima finansavimo suma: 4 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 80% (labai mažai ir mažai įmonei); iki 70% (vidutinei įmonei); iki 60% (didelei įmonei).

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt