MALTA ENTERPRISE PRIEMONĖ START-UP FINANCE

09/08/2022

Priemonės tikslas - remti startuolius, kurie demonstruoja perspektyvią verslo koncepciją ir yra įsipareigoję plėsti ir toliau vystyti savo ekonominę veiklą.

Paraiškų teikimo terminas: iki 2022-12-31.

Tinkami pareiškėjai:
Startuolis (bet kuri į biržos prekybos sąrašus neįtraukta mažoji įmonė, kurios registracijos data yra iki penkerių metų), atitinkantis šias sąlygas:
a) neperėmė kitos įmonės veiklos;
b) dar nepaskirstė pelno;
c) nebuvo sudarytas sujungimo būdu.

Paraiškos teikimo metu startuolyje turi būti įdarbinta mažiau nei 50 pilnu etatu dirbančių darbuotojų, o įmonės metinė apyvarta arba bendra balanso suma neviršija 10 milijonų eurų.

Startuoliai laikomi atitinkančiais reikalavimus, jei vykdo arba užsiima viena arba daugiau šių veiklų:
-Gamyba;
-Programinės įrangos kūrimas;
-Pramoninės paslaugos, analogiškos gamybai;
-Medicina, biotechnologijos, farmacija ir gyvosios gamtos mokslai;
-Kita novatoriška ekonominė veikla, kurią įgalina technologijos, teikianti paslaugas ar produktus, kurie šiuo metu nėra lengvai prieinami atitinkamoje rinkoje arba kurios turi būti teikiamos naudojant novatorišką procesą.

Pagal šią priemonę startuoliui gali būti skirta ne didesnė kaip 400 000 eurų parama, kuri gali būti padidinta iki 800 000 eurų, jeigu startuolis yra Inovatyvi įmonė.