LIETUVIŠKOS KILMĖS GAMINIŲ PERSERTIFIKAVIMAS

08/09/2022

Priemonės tikslas - iš dalies kompensuoti Lietuvos apdirbamosios pramonės, išskyrus maisto, sektoriuje veiklą vykdančių įmonių išlaidas, susijusias su gaminio, persertifikavimu, kurio poreikis atsirado dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie lėmė pasaulinių tiekimo grandinių sutrūkinėjimą ir poreikį keisti gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-09-08 iki 2022-09-23

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys

Remiama gaminio persertifikavimo veikla, įskaitant visas su ja susijusias poveikles, kurios gali apimti:
-Gaminio persertifikavimo paslaugų teikimą;
-Persertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų atlikimą;
-Persertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidas, būtinas gaminiui persertifikuoti, jeigu to neapima gaminio persertifikavimo paslaugų teikimo veikla.

Paramos dydis: Projekte gaminių skaičius, kuriems prašoma kompensuoti persertifikavimo išlaidas nėra ribojamas. Vienam gaminiui persertifikuoti prašoma ne daugiau kaip 15 000 Eur vienam gaminiui persertifikuoti

Paramos intensyvumas: Iki 50 procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų

Tinkamos išlaidos:
-Patirtos vykdant gaminio persertifikavimo veiklą
-Patirtos ir apmokėtos laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt