KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASLAUGOMS NUTEISTIESIEMS TEIKTI

25/08/2022

Paraiškas kviečiamos teikti tik nevyriausybinės organizacijos (NVO).

Paraiškų teikimo terminas: iki 2022-09-16.

Finansuojamos šios veiklos sritys:
-nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymas ir jiems organizuojami mokymai;
-pagalba priklausomybių turintiems nuteistiesiems;
-psichologinės, teisinės ir kitokios pagalbos (paslaugų) teikimas ir (ar) organizavimas nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos įstaigoje ir / ar pusiaukelės namuose, taip pat paleistiems iš pataisos įstaigos nuteistiesiems.

Paramos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto lėšų suma - 800 000 eurų. Mažiausia vienam projektui galima skirti projekto lėšų suma - 20 000 eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti projekto biudžeto lėšų suma - 200 000 eurų.

Projektų įgyvendinimo terminas - ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.