INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2022 M. II)

22/09/2022

Priemonės prioritetai – didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-10-03 iki 2022-11-30.

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Remiama veikla:
-miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
-minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
-vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos dydis:
-Maksimali paramos suma iki 100 000 Eur;
-Finansavimo intensyvumas iki 50 %.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt