INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

10/01/2023

Kvietimas teikti paraiškas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. kovo 3 d. 12:00 val.

Tinkami pareiškėjai yra yra MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai.

Remiamos veiklos: naujų produktų / technologijų diegimas.

Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.

Finansavimo intensyvumas:

Investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą:

Mažoms įmonėms:
-Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis - iki 70%;
-Klaipėdos apskritis - iki 60%;
-Vilniaus apskritis - iki 55%.

Vidutinėms įmonėms:
-Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis - iki 60%;
-Klaipėdos apskritis - iki 50%;
-Vilniaus apskritis - iki 45%.

Kitoms išlaidoms - iki 50%.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur.
Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 Eur.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu 📧 info@konsultacijosverslui.lt