GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS SKATINIMAS (2023 M.)

31/01/2023

Priemonės konkretus tikslas - skatinti žvejybos ir akvakultūros produktų prekybą, kokybę ir pridėtinę vertę, taip pat tų produktų perdirbimą.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-01-18 iki 2023-02-21

Tinkami pareiškėjai:
Projekto įgyvendinimo planą (toliau - PĮP) gali teikti žvejybos arba akvakultūros produktų:
-Gamintojų organizacija,
-Gamintojų organizacijų asociacija,
-Tarpšakinė organizacija.

Remiama veikla:
-pripažintų gamintojų organizacijų (GO) vykdomas Gamybos ir prekybos plano (GPP) rengimas ir įgyvendinimas, įskaitant mokslinių ir techninių kampanijų rengimą ir vykdymą, siekiant pagerinti žinių, gerosios praktikos ir inovacijų sklaidą, dalyvavimą mugėse ir parodose, siekiant pagerinti gamintojų organizacijų narių produktų patekimą į rinką, dalyvavimą įgyvendinant maisto tvarumo (atsekamumo) schemas, narių veiklos aplinkosauginio tvarumo didinimą ir kitas patvirtintame GPP numatytas veiklas.

Projektams įgyvendinti skiriama 1,8 mln. Eur viešojo finansavimo lėšų.

Projektui skiriama ne daugiau 450 tūkst. viešojo finansavimo lėšų.

Paramos intensyvumo norma sudaro 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt