ERASMUS+ VIRTUALIEJI MAINAI AUKŠTOJO MOKSLO IR JAUNIMO SRITYJE

10/05/2022

Virtualiųjų mainų projektai - internetinė žmonių veikla, kuria skatinamas kultūrų dialogas ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymas. Šie projektai padeda kiekvienam jaunuoliui gauti prieigą prie kokybiško tarptautinio ir tarpkultūrinio švietimo (tiek formaliojo, tiek neformaliojo) be fizinio mobilumo.

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 20 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Teminės sritys: Pagal šį kvietimą teikti paraiškas dalyvaujančios organizacijos gali pačios pasirinkti joms aktualias temas, tačiau pasiūlymai turėtų įtikinamai parodyti, kaip laukiamas poveikis koreliuoja su vienu ar daugiau nurodytų tikslų.

Veiksmo tikslai:
-skatinti kultūrų dialogą su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ir puoselėti toleranciją vykdant internetinius žmonių tarpusavio mainus, remiantis skaitmeninėmis, jaunimui patogiomis technologijomis;
-skatinti įvairių tipų virtualiuosius mainus, papildančius "Erasmus+" fizinį mobilumą ir padedančius jaunimui gauti naudos iš tarpkultūrinės ir tarptautinės patirties; plėtoti kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, visų pirmą interneto ir socialinių tinklų naudojimą siekiant kovoti su diskriminacija, indoktrinacija, poliarizacija ir smurtine radikalizacija;
-ugdyti besimokančių asmenų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų skaitmeninius ir socialinius emocinius įgūdžius, įskaitant užsienio kalbų praktikavimą ir kolektyvinį darbą, taip visų pirma siekiant padidinti įsidarbinamumą;
-skatinti pilietiškumą ir bendras laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybes pasitelkiant švietimą; stiprinti jaunimo aspektą ES bendraujant su trečiosiomis valstybėmis.

Dalyvaujančiosios organizacijos virtualiuosius mainus turėtų rengti 13-30 m. jaunimui. Jeigu projekte dalyvauja jaunuoliai iki 18 metų, dalyvaujančiosios organizacijos turi iš anksto gauti jų tėvų arba jiems atstovaujančių asmenų leidimą. Dalyviai turi gyventi projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.

Veiklos vieta (-os): Veikla turi būti vykdoma vienos iš dalyvaujančiųjų organizacijų šalyse.

Projekto trukmė: Virtualiųjų mainų aukštojo mokslo ir jaunimo srityje projektų trukmė - 3 metai.

Finansavimo taisyklės: ES dotacija vienam projektui bus ne didesnė nei 500 000 EUR, vienam dalyviui skiriant ne didesnę kaip 200 EUR investiciją (t. y. 500 000 EUR vertės projektas turėtų pritraukti bent 2 500 dalyvių). Skirta dotacija gali būti mažesnė nei prašoma suma.