ERASMUS+ ŠVIETIMO IR ĮMONIŲ ALJANSAI

24/05/2022

Švietimo ir įmonių aljansai yra tarpvalstybiniai, struktūruoti ir rezultatais grindžiami projektai, kuriuose partneriai siekia bendrų tikslų ir bendradarbiauja skatindami inovacijas, naujus įgūdžius, iniciatyvumą ir verslumu grindžiamą mąstymą.

Paraiškų dėl inovacijų partnerystės teikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 15 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Tinkami pareiškėjai: Paraišką gali teikti visateisis partneris, teisėtai įsteigtas ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Partneriai: Švietimo ir įmonių aljansai turi apimti bent 4 ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir turėti bent 8 visateisius partnerius.

Biudžetas:
-1 mln. EUR (2 metų trukmės projektai)
-1,5 mln. EUR (3 metų trukmės projektai)

Projekto trukmė: 2 arba 3 meta.