ERASMUS+ SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMO ĮGŪDŽIŲ SRITYJE ALJANSAI

26/05/2022

Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansų tikslas - sumažinti darbo rinkos įgūdžių atotrūkį, varžantį augimą, inovacijas ir konkurencingumą konkrečiuose sektoriuose ar srityse, orientuojantis tiek į trumpalaikes intervencijas, tiek į ilgalaikes strategijas.

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 15 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Tinkami pareiškėjai: Paraišką gali teikti visateisis partneris, teisėtai įsteigtas ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Partneriai: Aljansas turi apimti bent 8 Programos šalis ir turi būti įtraukta bent 12 visateisių partnerių. Kaip visateisiai partneriai turi būti įtraukti 5 darbo rinkos dalyviai (įmonės arba bendrovės, pramonės ar sektoriaus atstovai, pavyzdžiui, rūmai, profesinės sąjungos ar profesinės asociacijos) ir bent 5 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai (profesinio mokymo ir (arba) aukštojo mokslo ir studijų institucijos). Į kiekvieną pasiūlymą kaip visateisė partnerė turėtų būti įtraukta bent viena aukštojo mokslo ir studijų institucija ir bent vienas profesinio mokymo paslaugų teikėjas.

Biudžetas: 4 mln. EUR (4 metų trukmės projektai)

Projekto trukmė: 4 metai