„ERASMUS“ AUKŠTOJO MOKSLO CHARTIJA (ECHE 2022)

01/07/2022

"Erasmus" aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą "Erasmus+" gali vykdyti aukštosios mokyklos, kokybės sistema. ECHE yra privaloma visoms programos "Erasmus+" šalių aukštosioms mokykloms, norinčioms dalyvauti veikloje, kuri vykdoma pagal šią programą.

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. balandžio 27 d. 17:00:00 Briuselio laiku

Paraiškas teikti kviečiami buvę ECHE turėtojai, kurie buvo neaktyvūs arba neatitiko Chartijos principų po 2017 m. Erasmus+ programos kvietimo, taip pat nauji pareiškėjai.

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjas turi: būti aukštojo mokslo institucija (AMI) (valstybinė arba privati) ir būti įsisteigęs vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t.y. Erasmus+ programos šalyse.

Teritorija: ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Serbija, Turkija.