„ERASMUS“ AKREDITACIJA PROFESINIO MOKYMO, BENDROJO UGDYMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYSE

28/07/2022

"Erasmus" akreditacija - profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybinių mainų ir bendradarbiavimo veikloje, skirta priemonė. "Erasmus" akreditacijos turėtojams bus paprasčiau gauti 1 pagrindinio veiksmo finansavimą jų veiklos srityje.

Veiksmo tikslai - stiprinti europinį mokymo ir mokymosi aspektą:
-puoselėjant įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes; -propaguojant žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
-remiant profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje.

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. spalio 19 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku).

Kas gali teikti paraišką?
Profesinio mokymo srityje:
1. organizacijos, teikiančios pirminio arba tęstinio profesinio mokymo paslaugas;
2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos profesinio mokymo srityje veikiančios organizacijos;
3. bendrovės ir kitos viešosios arba privačiosios organizacijos, priimančios profesinio mokymo įstaigose besimokančius asmenis ir pameistrius, juos mokančios ar kitaip su jais dirbančios.

Bendrojo ugdymo srityje:
1. bendrojo ugdymo įstaigos, teikiančios ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio lygmens bendrojo ugdymo paslaugas;
2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos.

Suaugusiųjų švietimo srityje:
1. organizacijos, teikiančios formaliojo, savaiminio ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas;
2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos suaugusiųjų švietimo srityje veikiančios organizacijos.

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Reikia daugiau informacijos ar konsultacijos? Kreipkitės el. paštu info@konsultacijosverslui.lt