EKOLOGIŠKŲ IR PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ MAISTO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE PARAMA (2022 M. II)

06/12/2022

Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti pagal kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų, įsigytų paramos laikotarpiu, kainų skirtumą.

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2022-12-06 iki 2022-12-31

Tinkami pareiškėjai:
-Parama teikiama savivaldybių įsteigtoms vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios šių vaikų maitinimui skirtą maistą gamina tik tam tikslui skirtose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. neperka maitinimo paslaugos).
-Įsipareigojantys vaikams maitinti per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirinktinai ne mažiau kaip 60 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 26 eurų) (jei paraiškoje nurodytas didesnis procentas, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) arba ne mažiau kaip 50 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 22 eurų) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio.
-Perkantys pagal kokybės sistemas pagamintus produktus visų šių grupių: mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą), kiaušinių, grūdų produktų, duonos bei pyrago gaminių, aliejaus ir riebalų, vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), uogų ir jų produktų, kitų (medaus ir kt.) maisto produktų.

Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc.

Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali prašyti paramos ir už trumpesnį pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigijimo laikotarpį, bet ne trumpesnį nei 3 mėnesiai (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).

Šiam paraiškų rinkimui finansuoti skirta 1 344 tūkst. Eur.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt