EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS (2022 M.)

12/05/2022

ES finansinė parama gali būti skiriama tiek perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo, tiek ekologinio ūkio statuso išsaugojimui.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. birželio 14 d.

Priemonės prioritetai:
-su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
-dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.

Tinkami pareiškėjai yra ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą.

Remiamos veiklos: "Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo"; "Parama ekologiniam ūkininkavimui".

Kvietimo biudžetas: Kvietimui teikti paraiškas pagal priemonę "Ekologinis ūkininkavimas" 2022 m. skirta 68 241 428 eurų paramos suma.